ນໍ້າຂອງຍັງບໍ່ແຫ້ງ ສັງມາປ່ຽນແປງໄປ ເດນໍ້

ນໍ້າຂອງຍັງບໍ່ແຫ້ງ ສັງມາປ່ຽນແປງໄປ ເດນໍ້ ນໍ້າໄຫລ ໄຟສະຫວ່າງ ຫົນທາງດີ ຄືປັດໃຈມິ່ງເຄົ້າ ພວກເຮົາໄດ້ຮໍາຮຽນ ການປ່ຽນແປງຈະດີໄດ້ ມະຫາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ດີໄດ່ ນໍ້າບໍ່ໄຫລມີຫລາຍຂໍ້ ນໍ້າບໍ່ພໍຖັງບໍ່ໃຫຍ່ ນໍ້າໄຫລໄປຖໍ່ສົງແຕກ ສົງສານເຈົ້າຜູ້ຢູ່ໄກ ແທ້ເດ ເງິນເກັບໄປຕົກລົງນໍ້າ ຈະເອົາຫຍັງມາສ້າງກໍ່ ຂໍຜູ້ໃຫຍ່ຈົ່ງຊ່ວຍໃຫ້ ຫາທາງແກ້ໃຫ້ວ່ອງໄວ ແດ່ເຖີ້ນ :'( ງາມແທ້ຍອຍດອກໄມ້ ເຮືອງສີແສງອ່ອນ ຕອນເມື່ອຍັງຫນຸ່ມນ້ອຍ ຫວນເຫັນໄດ້ໃສ່ໃຈ ຕູ້ໃຫຍ່ປິດເອົາກ້ານ ສະມັ່ງດອກແສນງາມ ນໍາມາບູຊາພະ ສົ່ງກິ່ນຫອມອອນຊອນແທ້