ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ artificial intelligent ໃນໂຂງເຂດການຜະລິດ

ການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານຄວາມສາມາດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທາງດ້ານ ປັນຍາ ປະດິດ ຫລື ປັນຍາທຽມ ເຂົ້າໃນ ໂຂງເຂດ ເສດຖະກິດ ນັບມື້ນັບມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຕົວຢ່າງ ການອອກຂ່າວນບໍ່ດົນມານີ ວ່າ ທີ່ກາລີຟໍນຽນ ໄດ້ອານຸຍາດ ໃຫ້ ລົດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໂຕເອງ ໂດຍບໍ່ມີ ພວງມະໄລ ແລະ ເພດານ ສາມາດເລີ້ມແລ່ນໄດ້ ນັບແຕ່ເດືອນ ສີ່ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຫມາຍຄວາມວ່າ ທັງຫມົດຖືກຄວບຄຸມັນຊາດ້ວຍລະບົບ ປັນຍາປະດິດ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນໃຊ້ຄົນຂັບ. ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວນຶ່ງ ທາງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ ຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ  (Google) ແລະ (General Motors). ແນ່ນອນທາງດ້ານກົດຫມາຍ ກໍຈະໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປໃຫມ່ ນກໍລະນີທີ່ ວ່າ ເວລາເກີດເຫດມາ ໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສ່ວນໃດ ຄື ບໍລິສັດຜະຫລິດ ຫລື ເຈົ້າຂອງລົດ? https://www.n-tv.de/der_tag/Kalifornien-laesst-selbstfahrende-Autos-ohne-Lenkrad-zu-article20309607.html