ເວົ້າສູ່ກັນຟັງ: ປະເທດເດນມາກ ໄດ້ປະກາດການເອົາຊະນະຢຸດຕິວິກິດການໂຄວິດແລ້ວ. ປະກອບບາງຄວາມເຫັນບົດຮຽນຕໍ່ສະພາບການໂຄວິດໃນລາວເຮົາ:

ເວົ້າສູ່ກັນຟັງ: ປະເທດເດນມາກ ໄດ້ປະກາດການເອົາຊະນະຢຸດຕິວິກິດການໂຄວິດແລ້ວ. ປະກອບບາງຄວາມເຫັນບົດຮຽນຕໍ່ສະພາບການໂຄວິດໃນລາວເຮົາ: ໃນວັນທີ 10.09.2021 ປະເທດເດນມາກ ເປັນປະເທດທໍາອິດໃນຢູໂຣບ ທີ່ໄດ້ປະກາດການຢຸດຕິວິກິດການໂຄວິດ ຖືວ່າເອົາຊະນະຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຂອງການແຜ່ເຊື້ອໂຄວິດໄດ້ແລ້ວ. ເດນມາກ ເອົາຊະນະຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຂອງເຊື້ອໂຄວິດໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນຈໍານວນພົນລະເມືອງຫລາຍກ່ວາ ເຈັດສິບຫາແປດສິບເປີເຊັນ ໄດ້ຖືກສັກຢາປ້ອງກັນເຊື້ອໂຄວິດຢ່າງສົມບູນ ແລະ ໃນຜ່ານມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຢູ່ເດນມາກ ເຖິງຈະມີການປະເຊີນກັບໂຄວິດເຊື້ອພັນໃຫມ່ ເປັນຕົ້ນເຊື້ອພັນເດນຕາກໍຕາມ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມີເຫດການຫຍັງຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ກໍບໍມີອາການຫຍັງຮ້າຍແຮງສະແດງອອກ. ປະເທດເດນມາກ ມີພົນລະເມືອງປະມານ ຫ້າລ້ານປາຍ 5,82 ລ້ານຄົນ ທີ່ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງເຂົ້າຮ່ວມໃນການສັກຢາຕ້ານໂຄວິດ. ການນໍາທຸກພາກສ່ວນໄດ້ມີວິທີການອັນດີ ອະທິບາຍໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຕໍ່ການສັກຢາຕ້ານເຊື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ດໍາເນີນການສັກຢາແບບກ້ວາງຂວາງ ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆໄດ້ແບບງ່າຍດາຍ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າໃນຫລາຍປະເທດຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ຕາມຄວາມເຫັນທາງດ້ານວິທະຍສາດຕ້ານເຊື້ອ ສັນນິຖານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຈະເອົາຊະນະວິກິດການ ແລະ ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຂອງເຊື້ອໂຄວິດໄດ້ນັ້ນ ມີແຕ່ທິດທາງດຽວ ຄື ການສັກຢາປ້ອງກັນນັ້ນເອງ. ປະເທດໃດນຶ່ງ ຈະສາມາດເອົາຊະນະຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຂອງເຊື້ອໂຄວິດໄດ້ນັ້ນ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນັ້ນໆ ຕ້ອງໄດ້ຖືກສັກຢາປ້ອງກັນ ກາຍຈໍານວນ ເຈັດສິບເປີເຊັນ ຂອງພົນລະເມືອງທັງຫມົດ ຂຶ້ນໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ ເພື່ອຈະສາມາດຕ້ານຕໍ່ການແຜ່ເຊື້ອໂຄວິດໄດ້ໃນທົ່ວໂລກ ຫລາຍປະເທດ ຫລື ທຸກປະເທດໃນທົ່ວໂລກຕ້ອງພ້ອມກັນເອົາຊະນະ…

ບາງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບກາານບໍລິການທາງດ້ານລົດໄຟ ໃນປະເທດເຢັຍລະມັນ.

ບາງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບກາານບໍລິການທາງດ້ານລົດໄຟ ໃນປະເທດເຢັຍລະມັນ. ປະເທດເຢັຍລະມັນ ມີ – ພົນລະເມືອງ 83,24 ລ້ານຄົນ (ແປດສິບສາມຈຸດຊາວສີ່ ລ້ານ) – ພື້ນທີ່ 357.386 ກິໂລແມດມົນທົນ (ສາມຮ້ອຍຫ້າສິບເຈັດພັນ ສາມຮ້ອຍແປດສິບຫົກ ກິໂລແມດມົນທົນ) – ເມືອງຫລວງ ແບກລີນ – ແບ່ງອອກເປັນ 16 ລັດ – ປະທານປະເທດ ທ່ານ ຝະຣັງ ວານເຕີ ສະຕ່າຍມາຍເອີ – ນາຍົກ ໂອລັບ ໂຊນ – ລາຍຮັບຮວມແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ຫົວຄົນ/ປີ 55.220Dollar (ຫ້າສິບຫ້າພັນ ສອງຮ້ອຍຊາວ ໂດລາ) ບາງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖຸລະກິດລົດໄຟ: – ບໍລິສັດລົດໄຟເຢັຍລະມັນ ເປັນບໍລິສັດຫລັກຊັບມະຫາຊົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1994 ເປັນກໍາມະສິດ ຮ້ອຍເປີເຊັນຂອງລັດຖະບານ. – ບໍລິສັດລົດໄຟເຢັຍລະມັນ ເປັນບໍລິສັດ ໂມບີລີຕີ ແລະ…

ເວົ້າສູ່ກັນຟັງ: ການສັກຢາຕ້ານເຊື້ອຢູ່ເຢັຍລະມັນປະເຊີນຫນ້າກັບຫລາຍບັນຫາ.

ເວົ້າສູ່ກັນຟັງ: ການສັກຢາຕ້ານເຊື້ອຢູ່ເຢັຍລະມັນປະເຊີນຫນ້າກັບຫລາຍບັນຫາ. ມາເຖິງປະຈຸບັນ ການສັກຢາຕ້ານເຊື້ອໃນທົ່ວເຢັຍລະມັນ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້າ ຍ້ອນການຕອບສະຫນອງຢາສັກ ໃຫ້ແກ່ສູນສັກຢາ ບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ການສັກຢາຖືກໂຈະ. ສື່ສານຕ່າງໆ ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວອອກ ເວົ້າເຖິງການຕູ່ຫາກັນ ລະຫວ່າງ ລັດ ແລະ ສະພາຢູໂຣບ ກັບ ບັນດາຜູ້ຜະຫລິດຢາ ໂດຍອີງໃສ່ການສັ່ງຊື້ ວ່າເປັນໄປໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຍັງບໍ່ເປັນເອກກະພາບກັນ ຫລື ເວົ້າວ່າ ແມ່ນຄວາມຜິດສັນຍາ ຂອງຜູ້ຜະຫລິດ ທີ່ ບໍ່ສາມາດຜະຫລິດຢາສົ່ງໄດ້ຕາມກໍານົດ ຫລື ຢາສັກຖືກສົ່ງ ໄປໃຫ້ແກ່ປະເທດອື່ນ ທີ່ຈ່າຍແພງ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດສູງ. ມາເຖິງ ປະຈຸບັນ ເຢັຍລະມັນ ກໍຄື ສະພາຢູໂຣບ ໄດ້ອານຸຍາດນໍາໃຊ້ ຢາສັກ ສອງສະນິດ ຄື ຢາສັກນຶ່ງ ຈາກບໍລິສັດ ເຢັຍລະມັນແລະອາເມຣິກາ ບາຍໂອເທັກ ແລະ ຟາຍເຊີ ຢາສັກສອງ ຈາກບໍລິສັດ ໂມເດີນາ ຂອງ ອາເມຮິກາ ແລະ ຕໍ່ໄປ ຍັງຈະອານຸຍາດນໍາໃຊ້…