ບ່າວລາວ-ສາວຈີນ – ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ນຶ່ງສຽງເພັງ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.   ຂຸນໝິງວຽຽຈັນ ນັ້ນໄກກັນສຸດ ຂອບຟ້າ ກ່ອນຈະໄປມາ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ເນີນນານ ແຕ່ມາບາດນີ້ ແສນໄວ ຍ້ອນມີລົດໄຟເເລ່ນຜ່ານ ລາວຈີນປະສານ ເລັ່ງການສໍາພັນ ກ້າວໄວ   ລົດໄຟລາວຈີນ ລົດໄຟໄວ ໃນຖິ່ນຈໍາປາ ຊົນຊາດປະຊາ ພູມໃຈແທ້ນ່າ ຂີ່ລົດໄຟ ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ນັບມື້ ສະດວກກ້າວໄປ ຂ້າມຜ່ານກາຍໄທ ມາເລ ອິນໂດ ສິງກະໂປ ແດນໄກ   ເຖິງພູຈະສູງ ຜາຈະຊັນ ລໍາທານຈະເຫລິກ ນໍ້າໃຈບຸກເບີກ ສອງຊາດ ລາວຈີນ ແຂງແກ່ນ ການກໍ່ສ້າງ ທຸກສິ່ງຢ່າງ ເປັນໄປຕາມແຜນ ຮັກແພງກັນຮັດແຫນ້ນ ສອງຊາດດິນແດນ ລາວຈີນ   ວຽງຈັນ ຢູໂຣບ ເຢັຍລະມັນ ເຖິງຈະໄກກັນ ບໍ່ນານຄວາມຝັນ ໄປມາຫາກັນຄົງໄດ້ ລົດໄຟ ລາວຈີນ ສັນຍາລັກ…

ເຖິງຍາມໃບມັນແຫ້ງ ສີຂຽວເປັນເຫລືອງແກ່ ລົມບໍ່ມາພັດຕ້ອງ ມັນປິວແລ້ວຫລົ່ນເອງ ເຈົ້າເອີ້ຍ

ເຖິງຍາມໃບມັນແຫ້ງ ສີຂຽວເປັນເຫລືອງແກ່ ລົມບໍ່ມາພັດຕ້ອງ ມັນປິວແລ້ວຫລົ່ນເອງ ເຈົ້າເອີ້ຍ   ອຸທິດແດ່ການຈາກໄປ ຂອງຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນ. ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານ ຂອງອ້າຍ ຄໍາພັນ ພິຈິດ ຈົ່ງໄປສູ່ທີ່ສຸຂະຕິເຖີ້ນ.   ລໍາໄມ້ ແຕກຫນໍ່ຂຶ້ນ ເກີດໃບອ່ອນຂຽວດົກ ອາໃສແສງຕາເວັນ ອຸ່ນໃນປ່ຽນສານລ້ຽງ ເຕີບໂຕວັນຄືນມື້ ຊໍໄປຫາແສງສົ່ງ ຫາກລົມມາຜ່ານຕ້ອງ ຕໍາໃບນ້ອຍບໍ່ສະເທືອນ   ວັນເວລາເຄື່ອນຫຍ້າຍ ລະດູປ່ຽນຫມູນໄປ ຄວາມຫນາວເຢັນເກີດມີ ຮ່ວມທັງຄວາມຮົນຮ້ອນ ລໍາຕົ້ນດີມີນໍ້າ ໃບມັນຂຽວສະງ່າ ຫາກຂາດເຂີນແຫລ່ງນໍ້າ ໃບມັນແຫ້ງຫລົ່ນລົງ   ໃບໄມ້ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ສີສັນປ່ຽນຕາມໄວ ຂຽວງາມຕອບແສງສີ ອ່ອນໂຍນຍາມລົມຕ້ອງ ເຖິງຍາມໃບມັນແຫ້ງ ສີຂຽວເປັນເຫລືອງແກ່ ລົມບໍ່ມາພັດຕ້ອງ ມັນປິວແລ້ວຫລົ່ນເອງ ເຈົ້າເອີ້ຍ   ລໍາຕົ້ນແຂງແກ່ນໄດ້ ໃບມັນຊ່ວຍຊູແຮງ ຫລາຍໃບເປັນກໍາລັງ ຮ່ວມແຮງກັນໂຮມເຕົ້າ ຕົ້ນແຂງໃບຂຽວກ້າ ລົມມາບໍ່ຢ້ານຢ່ອຍ ພາກັນບັງຊ່ວຍຕຸ້ມ ແຮງໃຈໃຫ້ສົ່ງກັນ ຕໍ່ໄປເຖີ້ນ ເພື່ອນເອີ້ຍ  …

ເດີນທາງຊີວິດ – ຊີວິດຄືການເດີນທາງ. ເປັນຄືການຂີ່ລົດໄຟຈາກບ້ານມຸ້ງໄປສູ່ຈຸດຫມາຍ.

ເດີນທາງຊີວິດ – ຊີວິດຄືການເດີນທາງ. ເປັນຄືການຂີ່ລົດໄຟຈາກບ້ານມຸ້ງໄປສູ່ຈຸດຫມາຍ.   ເດີນທາງໃຈຮ່ວງຮ້ອນ ຄິດເຫັນເພື່ອນຮຽມເຮົາ ຕອນຍັງເຍົາແຂງແຮງ ແກ່ມາກໍາລັງຫນ້ອຍ ທຸກຄົນຄອຍທົນສູ້ ສັງຂານນັບວັນແກ່ ຜັນແປໄປທ່ຽງແທ້ ກົດເກນເຊື້ອຊາດຄົນ ແທ້ແລ້ວ   ລົດໄຟໄວເຄື່ອນຫຍ້າຍ ກາຍອອກຜ່ານຫລາຍເມືອງ ໃຈຝືດເຄືອງທວນຄິດ ດັ່ງຊີວາຄົນແທ້ ແລເຫັນກາຍໄປແລ້ວ ບໍ່ມີແນວຫວນຕ່າວ ບາງຕອນໄປຝັ່ງຟ້າວ ເວລາສັ້ນຜ່ອນລົງ ເຈົ້າເອີ້ຍ   ບາງຕອນລົດແລ່ນເຂົ້າ ດໍາມືດປ່ອງອຸໂມງ ສຽງໂຄງເຄງໃນຫູ ສ່ອງອອກໄປດໍາກົ້ວ ມົວໄປຄືບາງຄັ້ງ ເຈັບເປັນເຮົາເຄີຍຜ່ານ ລໍາຄານຈໍາຕໍ່ສູ້ ຫາກຈະພົ້ນປ່ອງອຸມອງ ດອກນ່າ   ພະລັງມີຕໍ່ຕັ້ງ ຄິດເຫັນແຫ່ງຈຸດຫມາຍ ມີລາຍການໄປຊົມ ຖິ່ນແດນໄກເມືອງຫນ້າ ຄວາມຫວັງພາເຮົາໃຫ້ ຈິດໃຈບານສົດຊື່ນ ຫລຽວຄືນແຕ່ພຸ່ງຫນ້າ ໃຈແຂງກ້າຕໍ່ໄປ ເພື່ອນເອີ້ຍ   ລົງເຮືອພາຍຮ່ວມແລ້ວ ເຖິງໃສເລັ່ງນໍາກັນ ມີບັນຫາສັບສົນ ຂ່າວຄາວກັນເດີເຈົ້າ ເຈັບເປັນຫລືແສນເສົາ ບັນເທົາກັນຊູຊ່ວຍ ຢ່າໄດ້ປະປ່ອຍສ້ວຍ ມັນສິຊ້າກ່ອນການ ແທ້ແລ້ວ  …

ເພິ່ງພາກັນແຕ່ຢ່າເກື້ອກູນກັນຜິດທາງ

ເພິ່ງພາກັນແຕ່ຢ່າເກື້ອກູນກັນຜິດທາງ   ເຮືອເພິ່ງນໍ້າ ເສືອເພິ່ງດົງດອນ ກາເວົາວອນ ເພິ່ງຄອນຄັນໄມ້ ກວາງຟານໄກ້ ອາໃສຍັງປ່າ ພະຍາເພິ່ງຊ້າງ ຕີສູ້ເພິ່ງປະຊາ   ຊາດເພິ່ງເຊື້ອ ຄົນຢູ່ດອມກັນ ຄວາມສໍາພັນ ແກ່ດຶງກັນໄວ້ ເຫມືອນພັນໄມ້ ພາກັນແຕກຫນໍ່ ແຊມຕໍ່ຂຶ້ນ ແຂງຕົນເພິ່ງກັນ   ທຸກສິ່ງເຊື້ອ ເກາະກ່າຍດອມກັນ ອາໃສກັນ ຈຶ່ງຍືນຍາວຫມັ້ນ ພົງພັນເຊື້ອ ລາວເຫນືອລາວລຸ່ມ ຮັກຕໍ່ຕຸ້ມ ກູນເກື້ອຮີ່ນຕອງ   ການເພິ່ງຊ້ອນ ປະປ່ອຍຫາຜົນ ທຸກຄົນເຮົາ ເທົ່າທຽມກັນລ້ວນ ຄວນປະຖິ້ມ ຄົນເຮົາຄົນເພິ່ນ ເຊີນເຊື່ອຫມັ້ນ ເປັນເຈົ້າຮ່ວມກັນ ເຈົ້າເອີ້ຍ   @ວິມາດອກບົວແກ້ວ

Gute Ernte

Gute Ernte ຫມາກເດັ່ນຂ້ອຍ ແຂນງ່າເຕັມເຄືອ ແດງຂຽວມີ ຢັ່ງຢາຍເຕັມຄັ້ງ ສະອອນແທ້ ນາຍສວນໃຈຊື່ນ ເກັບບໍ່ສິ້ນ ກິນແລ້ວຊື່ນໃຈ ແທ້ແລ້ວ

ໄດ້ຂີ່ຊ້າງ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຂີ່ຊ້າງ ທໍາດີໄວ້ບໍ່ຫມອງ.

ໄດ້ຂີ່ຊ້າງ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຂີ່ຊ້າງ ທໍາດີໄວ້ບໍ່ຫມອງ. ຫາກເຈົ້າ ບໍ່ໄດ ຂີ່ຊ້າງ ກັ້ງຮົ່ມເປັນພະຍາ ໃຫ້ເຈົ້າ ຮຽນວິຊາ ຊ່ວຍໂຕເອງເປັນເຈົ້າ ຮຽນເຫລິກລົງເຖິງເຄົ້າ ຄຸນພະທັມປອດໂປ່ງ ຫາທາງຫລຸໂລ່ງໃຫ້ ປວງຊົນຮູ້ຫລ່ຽມມານ ເຈົ້າເອີ້ຍ   ຫາກເຈົ້າ ໄດ້ຂີ່ຊ້າງ ກັ້ງຮົ່ມເປັນພະຍາ ໃຫ້ເຈົ້າ ຫວນເຫັນຫາ ຜູ່ແຫ່ນໍາຕີນຊ້າງ ເຂົາພາທາງໄປຫນ້າ ມານມາເຂົາຕົບຕ່ອຍ ທຸກສຸກເລັງຊ່ອຍແກ້ ງອຍເທິງຊ້າງຈຶ່ງອຸ່ນໃຈ ເຈົ້າເອີ້ຍ   ຫາກເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ ຂີ່ຊ້າງ ກັ້ງຮົ່ມເປັນພະຍາ ໃຫ້ເຈົ້າ ພົວພັນຫາ ເພື່ອນແພງພົງພັນເຊື້ອ ໂຮມແຮງກັນເມືອຫນ້າ ແປງທາງລູກຫລານໄຕ່ ທໍາຄວາມດີປ່ອຍໄວ້ ເປັນເງົາກັ້ງຮົ່ມເຢັນ ເຈົ້າເອີ້ຍ   ຫາກເຈົ້າ ໄດ້ຂີ່ຊ້າງ ກັ່ງຮົ່ມ ຄືພະຍາ ໃຫ້ເຈົ້າ ສໍານຶກຫາ ຫນໍ່ແນວເດີມກົກເຫງົ້າ ປະເອົາໄຫມຄໍາເອ້ ເງິນທອງຂອງມີຄ່າ ຄວາມໂລພາຢ່າເລີ້ມ ສິລືມເຊື້ອພໍ່ແມ່ຕົນ ບໍ່ດີແລ  …

ຄວາມຫວັງໄວ້ກັບຜູ່ນໍາຫນ້າ ພາກ້າວອອກທາງ ທ່ານເອີ້ຍ.

ຄວາມຫວັງໄວ້ກັບຜູ່ນໍາຫນ້າ ພາກ້າວອອກທາງ ທ່ານເອີ້ຍ. Memory   ຕາແນມນໍາເບິ່ງຊ້າງ ພາກັນຍ່າງເປັນແຖວ ຕົວເຖິກນໍາແລວທາງ ແມ່ນາງເດີນຕາມກົ້ນ ສຽງກັງວົນເຮຮ້ອງ ເນືອງນອງໄປແຄມປ່າ ອອກໄກນາຫ່າງບ້ານ ພາກັນຫລີ້ຄ່ອຍຫນີ ຊ້າງເອີ້ຍ   ຄິດເຖິງຄາວກ່ອນກີ້ ຣາຊາມິ່ງເມືອງລາວ ມືຈັບຫລາວປາຍແຫລມ ນັ່ງປະຄອງຄໍຊ້າງ ຕີສັດຕູແຕກມ້າງ ພາທາງເປັນແບບຢ່າງ ພະຍາຫລົບຂີ່ຊ້າງ ນໍາພາສູ້ຜ່ານໄພ ແທ້ແລ້ວ   ດຽວນີ້ ຊ້າງຫ່າງບ້ານ ແຕກໃນປ່າສູນພັນ ມັນເຄີຍມີຕໍານານ ຜູ່ຂີ່ເທິງຫລັງຊ້າງ ຜູ່ນໍາທາງພາສູ້ ຫາຍໄປຕາມຍຸກໃຫມ່ ປາຊາຊົນໄຜ່ບ້ານ ເຫັນພຽງຊ້າງປ່ຽວດາຍ ເຈົ້າເອີ້ຍ   ຫາກເຈົ້າຄືນຂີ່ຊ້າງ ຄືປາງກ່ອນກາຍມາ ເປັນພະຍາຄອງເມືອງ ນັ່ງງອຍເທິງຄໍຊ້າງ ໃຫ້ເຈົ້າ ທໍາລາຍມ້າງ ຂວກຫນາມຕາມທາງຍ່າງ ນໍາພາຊ້າງສູ່ບ້ານ ກໍາຫລາວຂຶ້ນດັ່ງພະຍາ ທ່ານເອີ້ຍ   @ວິມາລາວດອກບົວແກ້ວ

ຫວນຄິດເຖິງແຄມງື່ມບ້ານເຮົາ.

ຫວນຄິດເຖິງແຄມງື່ມບ້ານເຮົາ. Zu Hause ist auch schön.   ຕາມລໍາເຊໃຫຍ່ກວ້າງ ອາກາດຊຸ່ມເຢັນດີ ແສງສີມອງງາມຕາ ຫມູ່ປາລອຍເປັນຈຸ້ມ ຊຸມສາລິກາຮ້ອງ ອອນຊອນຟັງສຽງມ່ວນ ຊວນຄິດເຖິງແຫ່ງຫ້ອງ ດິນແດນບ້ານແມ່ຄີງ ແທ້ເດ້   ຄິດເຫັນແຄມງື່ມຂ້ອຍ ຕອນເຄີຍຫຍ່າງໄປມາ ເຄີຍຕຶກປາໄຫລມອງ ລ່ອງລົງຕາມແລວນໍ້າ ຕອນຍາມນໍ້າງື່ມຂຶ້ນ ປູປາມີຕາມຝັ່ງ ຄົນພາກັນນັ່ງເຝົ້າ ເອົາກະດຸ້ງຢ່ອນລົງ ເຈົ້າເອີຍ   ແຄມງື່ມເປັນບ່ອນຫລິ້ນ ຫລາຍແນວມ່ວນຊວນກັນ ຕະຫລູດຫັນລົງຕົມ ຕໍ່ແຖວກັນຕິດກົ້ນ ບາງຄົນຜະລາດລົ້ມ ດິນຕົມມັນສຸດຫມື່ນ ຫາທາງຫລຸກຈ່ອງຂຶ້ນ ຍັງເຊຫລົ້ມທ່ວງໄປ ແທ້ແລ້ວ   ບາງຝູງປີນຈ່ອງຂຶ້ນ ສາມສາໃຫຍ່ກົກສູງ ໃບມັນມຸງແບນປົກ ງ່າເອນໄປຫານໍ້າ ເດັກເຮົາ ປີນນໍາທາວຕາມໄມ້ ທະຍານໄປລົງລຸ່ມ ຟົດນັນກັນກ່ອມກຸ້ມ ກະໂຕເຕັ້ນຂີ່ຟອງ ມ່ວນແລ້ວ   ບາງຍາມລໍາງື່ມຂ້ອຍ ຄົນແຕກຕື່ນເສັຍໃຈ ລູກຫລານຕົກຫາຍໄປ ລ່ອງໄຫລໄປໃນນໍ້າ ກາຍເປັນລໍາທານເສົ້າ ຊາຕາກໍາລໍາງື່ມ ໃຜຄົງລືມບໍ່ໄດ້…

ຫາກບິນສູງເວີ່ນໄດ້ ຢ່າລືມໄຕ້ສ່ອງດິນ ເຈົ້າເອີ້ຍ

ຫາກບິນສູງເວີ່ນໄດ້ ຢ່າລືມໄຕ້ສ່ອງດິນ ເຈົ້າເອີ້ຍ. Wenn du oben fliegen kannst, schaue öfter lieber nach unten.   ເຈົ້າຜູ່ ແນວນາມນົກເຈົ່າຜ້າຍ ບິນສູງເວິ່ນເວຫາ ຕີນວິດດິນລົມແຮງ ຫ່າງເຫີນໄກຄອນໄມ້ ບິນດຽວດາຍແຮງສິ້ນ ແນມນໍາຫາແນວເພິ່ງ ແຮງຫມົດຂາດຜູ່ຊ້ວນ ບິນສູງໄດ້ສ່ຽງໄພ ແທ້ແລ້ວ   ແນວນາມຊິວໝູ່ນ້ອຍ ອາໄສເພິ່ງເທົາແໜ ພາກັນລອຍເປັນຝູງ ບໍ່ແຕກໄກຫນີຈຸ້ມ ແຫມອງເຂົາມາຊ້ວນ ປົບຕາມກັນເປັນໝູ່ ທຸກສຸກລອຍຮ່ວມຊົ້ນ ຊາຕາຕຸ້ມຕ່ອມກັນ ເຈົ້າເອີ້ຍ   ນົກເຈົ່າ ເຖິງຈະບິນເວີ່ນໄດ້ ອາໃສເພິ່ງວັງໜອງ ຂາດຊິວປູປາຫອຍ ເຈົ່າຄົງຫິວຕາຍຖິ້ມ ປູປາຫອຍພຽງພ້ອມ ຖະຫວາຍໂຕເປັນເຫຍື່ອ ເຈົ່າຈຶ່ງບິນເວີ່ນຟ້າ ຂາວແຈ້ງໃຫ້ເພິ່ນເຫັນ ນັ້ນແລ້ວ   ແນວນາມເຈົ້າຜູ່ຮູ້ ເປັນແບບຢ່າງສອນກັນ ຄົນລາວຜູກພັນລາວ ຕ່າງກັບຄົນໄກໜ້າ ຄິດເຫັນຕາດໍາດ້ວຍ ມີຫຍັງຄົນລາວຊ່ວຍ … ລາວເປັນລາວ ລາວຮັກລາວ…