ຍິ່ງເບິ່ງຍິ່ງງາມ

ຍິ່ງເບິ່ງຍິ່ງງາມ
ງາມຍິ່ງລໍ້າ ເມືອງເພິ່ນແດນໄກ
ແສງສົດໃສ ຊື່ນຊົມໃຈຊື້ນ
ມືນຕາຂຶ້ນ ຂຽວງາມມີຮົ່ມ
ສົມວ່າຫ້ອງ ວິມານສ້າງແຕ່ງແປງ
ແທ້ເດ້