ຊວນຄິດ

ຮັ່ງ ສຸກກ່ວາ ທຸກ ແທ້ບໍ? (1/24/2021) - ຊວນຄິດໃນວັນອາທິດ24.01.2021:   ແຕ່ໃດໆມາ ຄົນເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ: ຄົນຮັ່ງ ແມ່ນຄົນທີ່ມີເງິນຄໍາຊັບສິນມະຫາສານ ແລ້ວ​ເຊື່ອກັນວ່າເປັນຄວາມສຸກໃນ​ຊີ​ວິດ. ດັ່ງນັ້ນຄົນສ່ວນຫລາຍ ຈຶ່ງວິ້ງເຕັ້ນຢາກລໍ້າຢາກລວຍ ໃນທຸກຮູບແບບ. ແມ່ນຫຍັງແທ້ ເປັນສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາປາດຖະໜາໃນຊີວິດ ເຖິງວ່າຈະຮັ່ງ ຫລື ທຸກ?   ຄໍາຕອບ ຄື “ຄວາມສຸກ“ ນັ້ນເອງ.…
ເວລາເປັນເງິນເປັນຄໍາແທ້ບໍ? (1/17/2021) - ຊວນຄິດໃນວັນອາທິດ: ເວລາເປັນເງິນເປັນຄໍາແທ້ບໍ?   ໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ໃນການຊື້ຂາຍເຮັດຖຸລະກິດ ເຮັດວຽກເຮັດງານ ຄົນສ່ວນຫລວງຫລາຍ ຟ້າວຝັ່ງຂ້ຽວຂອດ ມັກຈະເວົ້າສົມທຽບກັນເລີຍໆວ່າ: “ເວລາເປັນເງິນເປັນຄໍາ“ ຫລື “ເວລາຄືເງິນຄືຄໍາ“. ແມ່ນແທ້ບໍ?   ຖ້າຍັງມີຄົນເຂົ້າໃຈແບບນີ້ຢູ່ຕະຫລອດໄປ ຢາກຂໍຝາກແນວຄິດໃຫ້ຄວາມເຫັນ ໂດຍອີງໃສ່ຫລາຍຄວາມເຫັນຂອງຫລາຍໆຄົນຜູ້ໄດ້ຄົ້ນຄິດ ມາແລ້ວຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ປັບປ່ຽນໂຕເອງ…